אודות

עמותת כתף לכתף יוצרת עבור אנשים המתמודדים עם חיים בעוני הזדמנות אמתית לשינוי, וליציאה ממעגל העוני. אנו מלווים משפחות ליווי צמוד וממושך, יוצרים הכרות מעמיקה עם כל משפחה, ומציעים לה דרכים אפקטיביות לשינוי, במטרה לצאת ממעגל העוני ולפתח חוסן נפשי ועצמאות.

התהליך שלנו הוליסטי ורב-ממדי ופועל בארבעה מישורים מרכזיים: איכות חיים – הסביבה הפיזית והמצב הנפשי של בני הזוג; ניהול כלכלי – שיקוף ואיזון כלכלי, הסדרי פריסת חוב ומיצוי זכויות; חינוך – העצמת הורים ומתן הזדמנות לילדים; ותעסוקה – שילוב במעגל התעסוקה, מימוש עצמי והגדלת הכנסה מתעסוקה. התהליך מוכוון תוצאות ומלווה במדידה והערכה של הישגי המשפחות בתכנית.

בשנה האחרונה אנחנו שותפים לוועדה בין משרדית העוסקת בחשיבה וסיוע לאימהות חד הוריות.