לזכרם של אסתר ויוסי עמר ז"ל

העמותה הוקמה בשנת 2005 לזכרו של יוסי עמאר.

יוסי היה איש של חסד יצירתי , בתו, יעל עמא"ר ממייסדות העמותה, מתארת בכנס כן את אחד הסיפורים המופלאים אודותיו.