מכון מחקר – "מענים"

מכון מחקר – "מענים"

מכון "מענים" הוקם במטרה להתמודד עם אחת הבעיות הקשות והבוערות ביותר בחברה הישראלית – מימדי העוני הגבוהים והשלכות התופעה על כל רבדי החיים בישראל.

על פי דו"ח שפרסם ארגון ה-OECD ב- 2013, אחד מכל חמישה ישראלים הוא עני, ואחד מכל שלושה ילדים בישראל חי בתנאי עוני. מספר זה הולך וגדל בכל שנה. נתון זה מעיד על צורך בשינוי מהותי באופן ההסתכלות על עוני ועל דרכי ההתמודדות עמו.

בישראל פועלים ארגונים רבים הנותנים מענה לפרספקטיבות שונות של ההתמודדות עם העוני, אך למרות זאת טרם נערך מחקר יישומי מקיף, הבוחן את השירותים המוצעים בתחום וממפה, מנתח ומפתח כלים פרקטיים ללמידה ולהטמעה מקצועיים.

במטרה לספק מענה לבעיה זו יזמנו את הקמת מכון "מענים" לחקר יישומי של העוני בישראל. המכון הינו פורץ דרך, חדשני וראשון מסוגו בישראל. זהו המכון היחידי הבוחן את נושא העוני בצורה רב מימדית הלוקחת בחשבון את כל מרכיבי מערכת המשפחה וסביבתה, בשונה מההסתכלות החד מימדית הנהוגה כיום, הבוחנת רק את ההכנסה לנפש ואינה מספקת הגדרה או מענה יעילים. המכון נועד להוות עוגן משמעותי לפיתוח תכניות ממשלתיות רב מערכתיות להתמודדות עם עוני בישראל, וגוף מוביל לקידום הידע וההכשרה בכל היבטי החילוץ מעוני.

מטרות המכון ודרכי פעולה:

  • איתור ופיתוח תכניות לחילוץ מעוני, המספקות מענה יישומי, יעיל ופורץ דרך ובעל תוצאות לטווח ארוך.
  • הפצת תכניות אלה וחינוך הציבור ואנשי מקצוע בתחום לגבי יישום הממצאים בשטח באופן יעיל.
  • קביעת דרכי הערכה, מדידה והטמעה, בשיתוף עם גורמי ההכשרה והביצוע (אוניברסיטאות, מכללות, משרדי ממשלה ועוד) .
  • פיתוח תורה לחילוץ מעוני, המתבססת על תחומי ידע: סקירות של תכניות דומות שנעשו בארץ ובעולם וחומר תיאורטי מתאים, והנגשת המידע לאנשי מקצוע, אנשי אקדמיה ולציבור הרחב באמצעות הרשת וכנסים מקצועיים.

המכון מלווה על ידי ועדת היגוי מקצועית המורכבת מאנשי מחקר מהאקדמיה ואנשי שטח מנוסים בתחום חילוץ מעוני. במטרה לשמור על אובייקטיביות אקדמית, פועל המכון כעמותה רשומה ללא כוונות רווח שבראשה ועד מנהל של נציגי ציבור. בראש המכון עומד פרופ' מנחם מוניקנדם מבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת בר אילן, ועד לאחרונה ראש היחידה לחקר העוני בפקולטה למדעי החברה.