מתנות לאביונים

מתנות לאביונים

בפורים הזה נותנים מתנות לאביונים דרך עמותת כתף לכתף!
עמותת כתף לכתף חרטה על דגלה לפעול לקידום אוכלוסיות המתמודדות עם עוני ליצור עבורם הזדמנויות לשינוי ולהוציאם ממעגל העוני.
עמותת כתף לכתף מסייעת למשפחות לצאת ממצוקה כלכלית ע"י יעוץ הכוונה מתן מענקים וליווי אישי של אנשי מקצוע! תורמים ונותנים כתף בימי הפורים למשפחות הנמצאות במעגל העוני.

כמה נהוג לתרום מתנות לאביונים?

המצווה היא לתרום שווי סעודה לשני אביונים, אך כל המרבה – זה משובח. סעודה כיום עולה לערך 25 ₪ למנה בשרית ושתיה, כלומר 50 ₪ לכדי יציאה ידי חובת מתנות לאביונים.

לחצו כאן לתרומת מתנות לאביונים באמצעות עמותת כתף לכתף>>

מי חייב בקיום המצווה?

כל אדם מעל גיל מצוות חייב במצוות מתנות לאביונים, גם נשים וגם גברים.

ההלכה אומרת שצריך לחלק את המתנות לאביונים לשני אביונים שונים

אנו מוודאים שכל התורם דמי מתנות לאביונים  נותן את כספו לפחות לשתי משפחות ובכך מקיים את המצווה למהדרין.

איך זה ניתן בו ביום אם אני תורם לפני כן? או איך זה שאני תורם באשראי בו ביום והחיוב נעשה בפועל רק אחרי פורים – הרי התרומה צריכה להגיע למשפחה באותו יום ?

אנחנו מקיימים הערכה של סכום כסף גדול מאוד על פי שנים עברו – כמה כסף יתרמו. אז אנחנו מחלקים מראש את הכסף למשפחות הנזקקות.

אם אני רוצה לתרום בשושן פורים (מוקף חומה) או בפורים ?

אנו מפרידים את התרומות של פורים ושל שושן פורים כך שהתרומות יחולקו בו ביום – גם בי"ד אדר (פורים בכל הארץ) וגם בט"ו אדר (שושן פורים, פורים בירושלים ובערים שבספק).

האם יש ערך להקדים ולתת מראש?

ודאי. כך אנו נדע באופן יותר מדויק כמה כסף עלינו להקדיש למצווה עוד לפני חג הפורים ובכך נדאג שלכל תורם יינתן מענה הלכתי מובהק.

כמה נהוג לתרום מחצית השקל?

ערך מחצית השקל – הסכום הינו 20 ₪ עבור כל אדם – כל המרבה הרי זה משובח.

אם יש לי בעיה?
ניתן ליצור איתנו קשר בכל שאלה לחץ כאן>>>

עיקרי ההלכות מתוך אתר "ישיבה"

טוב וישר לתת מתנות לאביונים ביד רחבה, שזוהי השמחה האמתית, לשמח לב עניים.
שיעור מתנות לעניים- יש אומרים שיוצאים בפרוטה ויש אומרים שצריך לתת סכום כסף השווה לסעודה (כ15-20 ₪).נחלקו הפוסקים אם יש חיוב ללמוד הלכות פסח שלושים יום לפני החג. לסוברים שיש חיוב, החיוב חל כבר ביום פורים.

שיעור מתנות לאביונים
נאמר במגילה "ומשלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים". מלשון הכתוב משמע שאין הקפדה לשלוח לעני דברי מאכל או כסף שיקנה בו אוכל, אלא ניתן לתת לו מתנה, ולקביעה זו משמעות לגבי שיעור הנתינה.
הריטב"א כתב ששיעור המתנה המינימלית לעני בפורים היא פרוטה, למרות שסכום זה לא מספיק לסעודה, כיון שלדעתו אין המתנה מיועדת לאכילה.
אמנם יש פוסקים שכתבו שהמתנה צריכה להיות בשיעור סעודה (בזמנינו כ15 ₪). ויש שכתבו לתת יותר.
טוב וישר לתת ביד רחבה כפי האפשר "שאין שם שמחה גדולה ומפוארה אלא לשמח לב עניים ויתומים ואלמנות וגרים, שהמשמח לב האומללים האלו דומה לשכינה" (רמב"ם מגילה פ"ב הל' י"ז) .

לחצו כאן לתרומת מתנות לאביונים באמצעות עמותת כתף לכתף>>