ליטל נטע מוריוסף


אני מאמינה שהגענו לכדור הזה כדי לתמוך אחד בשנייה והדרך היא בלהעביר הלאה את מה שלמדנו ועודנו לומדים.
המייל שלי: lital@katef.org.il