ריקי מנו

בעלת תואר ראשון בחינוך.
המייל שלי: ricki@katef.org.il
"האני מאמין שלי" – "שינוי לא יבוא אם אנחנו נחכה לאדם אחר או לזמן אחר. אנחנו האדם שחיכינו לו. אנחנו השינוי שאנחנו מחפשים". ברק אובמה